Όροι και Προϋποθέσεις

Αγορά βιβλίων - Προϊόντων

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης/πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αναγνωρίζεται από τον Πελάτη ότι οι ηλεκτρονικές παραγγελίες συνιστούν σύμβαση και ότι ο ίδιος δεσμεύεται να πληρώσει για τις εν λόγω συναλλαγές. 

Ο Πελάτης:

1) επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθοδηγείται μέσω αυτόματων υποδείξεων για την τοποθέτησή του στο «καλάθι αγορών» και στη συνέχεια από το «καλάθι αγορών» επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει,

2) συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία (τρόπο πληρωμής, τη διεύθυνση αποστολής, το όνομα του παραλήπτη, τα στοιχεία επικοινωνίας κλπ),

3) έχει την πλήρη ευθύνη για το παραστατικό που επιλέγει. Τιμολόγιο εκδίδεται σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις, Ν.Π. για εμπορία. Απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται για ιδιωτική χρήση,

4) έπειτα από προσεκτική επισκόπηση της παραγγελίας και των σχετικών στοιχείων, δίνει την τελική εντολή παραγγελίας. Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την υποβολή της παραγγελίας, υπάρχει η σχετική επιλογή και

5) δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες, που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, είναι ακριβείς και πλήρεις και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» για τυχόν μεταβολή τους. Συμφωνεί δε ρητά ότι το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» δύναται να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά αν χρειαστεί, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Διαθεσιμότητα

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας το επιλεγμένο από τον Πελάτη προϊόν δεν βρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα, το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον Πελάτη περί του χρόνου διαθεσιμότητας του προϊόντος. Ο Πελάτης εφόσον δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν της επιλογής του ίσης αξίας ή την πίστωση των καταβληθέντων χρημάτων του, ενημερώνοντας το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βλέπε:  Επικοινωνία      

Περιορισμός ευθύνης

Το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση/έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, από τυχόν σφάλματα (π.χ. διακοπές, ελαττώματα, καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας) ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. ονόματα, πληροφορίες, φωτογραφίες κ.τ.λ.), τα βιβλία και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας όπως ακριβώς έχουν. Ειδικότερα οι απεικονίσεις των βιβλίων στην Ιστοσελίδα  είναι δυνατόν να διαφέρουν στην ένταση και την απόχρωση των πραγματικών χρωμάτων του βιβλίου, λόγω διαφορετικών τεχνικών ρυθμίσεων των μέσων ηλεκτρονικής αποτύπωσης και προβολής. 

Από τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας στην SPEEDEX COURIER, μέχρι και τη στιγμή ειδοποίησης παραλαβής από την SPEEDEX COURIER σε εσάς, την ευθύνη για την ομαλή παράδοση της παραγγελίας φέρει αποκλειστικά η SPEEDEX COURIER και όχι το Εργαστήρι.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και βιβλίων) αποτελούν ιδιοκτησία του Εργαστηρίου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ) του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή, downloading, μεταπώληση, μεταποίηση, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δημιουργία παράγωγης εργασίας εξ αυτού ως και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, φόρτωση, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του συνόλου ή μέρους περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του «Φεγγίτη». Η πώληση και η παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος ή άδειας αναπαραγωγής, μετατροπής, διανομής, παρουσίασης στο κοινό, εκμίσθωσης, διασκευής ή προσαρμογής αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, που απαγορεύονται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του «Φεγγίτη». Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας ή των πωλούμενων από αυτή προϊόντων απαγορεύεται αυστηρά και επισύρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

Δικαιοδοσία

Αρμόδια για κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Γενικοί όροι συναλλαγών

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Εργαστηρίου Βιβλίου – Εκδόσεων «Φεγγίτης» και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας, υπερτερώντας κάθε προηγούμενης σύμβασης ή συμφωνίας. Το Εργαστήρι Βιβλίου – Εκδόσεις «Φεγγίτης» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- Πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.