Επικοινωνία


Οστρόβου 24, 54453, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2314 312511, 6993164246

Email: feggitis@yahoo.com 

Facebook: https://www.facebook.com/feggitis/