Φεγγίτης:

Ένα μικρό παράθυρο, να μπαίνει λίγο φως κι αέρας φρέσκος...